Zanim zaczniemy budowę nowej budowli

Każdy budynek będzie tak solidny jak jego fundamenty. Żeby móc zbudować fundament musimy najpierw zbadać grunt. Informacje, jakie otrzymamy po zbadaniu gruntu umożliwią nam określenie obciążeń, co jest podstawą do stosownego zaplanowania fundamentów budynku. Jednakże zdarzają się grunty, jakie są mało zbite albo słabe

.

grunt

Autor: Dimitris Siskopoulos
Źródło: http://www.flickr.com

Postawienie domu na podobnym terenie możliwe jest po uprzednim wzmocnieniu . W zależności od rozmiaru budowli jak też obciążeń, które wywrze na podłoże, stosuje się różne sposoby wzmocnień.

Prostym sposobem na wzmacnianie gruntów piaskowych pod niedużymi oraz lekkimi domami jest moczenie podłoża niedużą ilością wody oraz ubijanie go ubijakami mechanicznymi czy ręcznymi. Kiedy nośność gruntu jest zbyt mała, a wynika to z wilgotności gruntu, to możemy zagęścić go żwirem ubijanymi warstwowo. Zagęszczanie gruntu tym sposobem nastręcza wykonania szczelnych ścian naokoło zagęszczonego obrębu. Więcej na .

Słabe grunty sypkie warto zagęścić zastrzykami z zaprawy cementowej (możemy użyć też inne spoiwa budowlane – źródło artykułu). Do tegoż celu wbija się na stosowną głębokość w podłoże stalowe rury, do których kanałami gumowymi doprowadza się pod znacznym ciśnieniem ciekłą zaprawę . Zaprawa ta wypełnia obszary międzycząsteczkowe w gruncie, zwiększając jego szczelność a także odporność. W analogiczny sposób wzmacnia się podłoże metodami chemicznymi, wprowadzając do gruntu związki mieszczące szkło wodne lub polimery.

zagęszczanie gruntu

Autor: Tomasz Lewicki
Źródło: http://www.flickr.com

Wzmacnianie gruntów strategią Jet Grounting (źródło artykułu). Strategia ta polega na mieszaniu gruntu z zaczynem normującym wtłaczanym strumieniowo pod wielkim ciśnieniem (200 bar). Można w ten sposób wzmacniać wszelkiego rodzaju podłoża: organiczne, namuły, luźne piaski o przeróżnej ziarnistości oraz podatne grunty ścisłe. Zastępuje pale. W pierwszym etapie wzmacniania, żerdzią wielkości 88,9 mm, drąży się podłoże do głębokości założonej w projekcie.

Gdy fascynuje Cię przedstawiany temat, to odsyłam do witryny, ponieważ odnajdziesz tu wiele interesujących zagadnień w tym temacie.

W czasie wiercenia stosuje się płuczkę wodną bądź bentonitową. Ciecz tłoczona pod ciśnieniem znacznie upraszcza drążenie. Po osiągnięciu wymaganej głębokości rozpoczyna się strumieniowe tłoczenie zaczynu przez dysze ulokowane w spodniej części żerdzi. W trakcie iniekcji grunt zostaje drobiony oraz mieszany z zaczynem.