Wspólnota mieszkaniowa i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi – określenia, o których musi mieć jakieś pojęcie każdy posiadacz nieruchomości

Nabycie nieruchomości jest dla każdej jednostki ogromną uciechą związaną z dzierżeniem swoich czterech kątów. Jest to też ogromne wyzwanie związane z otrzymaniem wielu praw i zadań dotyczących posiadaczy mieszkań, z których często ludzie nie zdają sobie sprawy. Jednym z nich jest należenie do wspólnoty mieszkaniowej.

Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa jest wspólnotą właścicieli lokali, które znajdują się w określonej nieruchomości. Jest to zazwyczaj jeden budynek razem z terenem, który go otacza. Jest to pod kątem prawnym organizacyjna formacja, która nie ma osobowości prawnej. Dołączają do niej wszystkie osoby przymusowo w chwili kiedy posiada się prawa do lokalu. Wspólnota mieszkaniowa, mimo iż nie ma osobowości prawnej może wziąć kredyt, być pozywana oraz sama oskarżać czy również podpisywać umowy.

wspólnota mieszkaniowa (Łódź)

Tworzy się ona już w chwili oddzielenia pierwszego lokalu z mocy prawa. Do powinności obywateli należących do wspólnoty mieszkaniowej należą między innymi pokrywanie opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości publicznej jak i swojego mieszkania czy też przestrzeganie porządku. Zobacz też wspólnoty mieszkaniowe obsługiwane przez MagnisCentrum w Łodzi.

Kto zarządza wspólnotami mieszkaniowymi?

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi dokonuje się przez wybór przez osoby należące do wspólnoty mieszkaniowej zarządu, który zajmuje się utrzymaniem budynku wspólnoty. Zarząd można obrać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to powierzenie zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi jednostce prawnej albo fizycznej posiadających właściwą licencję zarządcy. Taką osobę uchwala się zwykle na kilka lat i konieczna jest do tego adekwatna umowa notarialna. Natomiast drugim rozwiązaniem jest wybór zarządu spomiędzy posiadaczy mieszkań konkretnej wspólnoty bądź ludzi z zewnątrz – źródło.news deska dębowa dwuwarstwowa deska dębowa dwuwarstwowaWspólnota mieszkaniowa nadzoruje zarząd. Każdy jej działacz ma sposobność wglądu w całą dokumentację prowadzoną przez zarządcę. Wspólnota może również mianować tzw. radę wspólnoty, która w systematycznych naradach może odbierać od zarządcy sprawozdania z jego pracy.