W jaki sposób mogą działać samoczynne układy oddymiające i gdzie się je stosuje?

Samoczynne instalacje oddymiające posiadają olbrzymi wpływ na poziom bezpieczeństwa nie tylko majątku, lecz przede wszystkim znajdujących się w domach osób. Systemy te są stosowane np.

części

Autor: Tytan Professional
Źródło: Tytan Professional
w garażach i przez wzgląd na ich sposób działania można je podzielić na 3 typy.
fundamenty

Autor: Bruk-Bet®
Źródło: Bruk-Bet®
Pierwszym z tych typów jest wykorzystujaca przewody wentylacja oddymiająca, która gwarantuje usuwanie czadu z gromadzącej się pod stropem powłoki. Gwarantuje także utrzymanie powierzchni nie zawierającej zanieczyszczeń. W tego typu przestrzeni możliwa jest już ewakuacja czy prowadzenie działań gaśniczych czy też ratowniczych. Tego typu wentylacja centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła pożarowa mogłaby zawierać też układy oczyszczające otoczenie z dymu. Dzięki temu dym pomieszany jest z powietrzem kompensacyjnym, co zmniejsza jego temperaturę i ilość toksycznych produktów spalania czy też stężenie dymu. Trzecim typem funkcjonowania takich instalacji oddymiających mogą być układy badania rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Jego zadaniem jest zatrzymanie dymu w określonym miejscu. Ma być ono usytuowane między obszarem likwidacji dymu, a źródłem ognia.
Przez wzgląd na typ wymienionych wytycznych ITB 493/2015 w garażach pozbawionych świeżego powietrza, wykorzystywane są systemy wentylacji przewodowej (są one systemami wentylacji oddymiającej) oraz układy wentylacji strumieniowej. Pracują one przeważnie jako systemy do kontrolowania roznoszenia się dymu i ciepła. Obydwa powyższe typy mechanizmów mogłyby być wykorzystywane jako systemy oddymiające, jednak praktyka pokazuje, że zazwyczaj są one stosowane do wentylacji strumieniowej.

Wentylacja pożarowa jest wykorzystywana np. do zapewniania utrzymywania dymu na wyznaczonej wysokości powyżej drogi ewakuacyjnej. Cel taki jest uzyskiwany poprzez usunięcie produktów spalania bezpośrednio z tzw. zbiornika dymu.