Jak właściwie przeprowadzić roboty rozbiórkowe, aby nie zagrażały zdrowiu?

Z pracami rozbiórkowymi oraz demontażami wiąże się mnóstwo przeróżnych niebezpieczeństw wynikających ze sposobu ich wykonania oraz umiejscowienia. Z tego powodu miejsce, na którym mają być przeprowadzone musi być ogrodzony i odpowiednio oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Zwykle prowadzone są ręcznie przez zwalanie i wyburzanie i przez demontaż.

rozbiórka budynku

Autor: stephen jones
Źródło: http://www.flickr.com
Do głównych niebezpieczeństw pojawiających się w trakcie prac rozbiórkowych należy uszkodzenie rąk, nóg, lub głowy. Często pojawiają się przypadki podrażnienia błon śluzowych. Do najbardziej zagrażających życiu zalicza się upadki z wysokości. Dlatego warto dołożyć wielu starań, aby roboty rozbiórkowe stały się bezpieczne. Przed ich rozpoczęciem koniecznie należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć gazową, cieplną, wodociągową, kanalizacyjną i w głównej mierze elektryczną (przeczytaj więcej). Pracownicy dokonujący demontaż muszą być zaznajomieni z planem rozbiórki i poinformowani o bezpiecznym sposobie jej dokonania.

Wszelkie roboty muszą być przeprowadzane we właściwej kolejności, by usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego osunięcia czy obalenia się innych elementów konstrukcyjnych. Na każdym miejscu rozbiórki powinien znajdować się dziennik robót uwzględniający odpowiednie oznaczenie nieruchomości, datę udzielenia pozwolenia na dokonanie robót rozbiórkowych, odpowiednie ekspertyzy, opis środków zabezpieczających wykonanie prac rozbiórkowych.

Wiadomym jest, że nie można prowadzić prac rozbiórkowych, gdy zachodzi niebezpieczeństwo obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr.http://www.aner.com.pl/prod/plaskowniki – zgarnij rabat na płaskownik stalowy http://www.aner.com.pl/prod/plaskowniki -Rozbiórkowych robót nie wolno dokonywać przy prędkości wiatru powyżej 10 m/sek. Kategorycznie zabronione jest przebywanie kogokolwiek na niższych kondygnacjach w trakcie rozbiórki (-> przejdź). W trakcie usuwania zbędnego gruzu z rozbieranego obiektu należy używać pochyłe zsuwnice bądź zsypowe rynny. Zabronione jest gromadzenie gruzu na balkonach, stropach, klatkach schodowych oraz innych konstrukcyjnych elementach budynku. Nie można również obalać ścian lub innych części obiektu poprzez podkopywanie i podcinanie.

Nie zwlekaj – jeżeli zaintrygował Cię ten artykuł, to nakłaniamy Cię do przejścia do wpisu autora, żeby przyswoić nowe niezwykłe wiadomości.

Podczas dokonywania prac rozbiórkowych niezbędne jest używanie środków ochrony indywidualnej.