Czym jest geodezja i jakimi obowiązkami musi trudnić się geodeta? Jak wyglądała dawniej, a jak prezentuje się obecnie ta dziedzina?

Jak przedstawia się historia geodezji? W okresie rozwoju osadnictwa oraz zawłaszczania ziemi granice przechodziły od pasów rubieżnych do dokładniejszych granic linearnych. W Polsce wytyczanie granic robiono już w dwunastym wieku w formie publicznej. Działo się to, jak panujący lub jego wysłannik oficjalnie objeżdżał granicę, a w wyznaczonych miejscach umieszczał znaki graniczne.

Geodeta

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
Miało to miejsce podczas eta[u umacniania prawa własności ziemi. Jak więc przebieg granicy nie posiadał pokrycia z żadną naturalnie stworzoną formą terenową, to istniała tam niezbędność wyznaczenia jej w sposób sztuczny. W tym celu splatano korony drzew albo wkopywano drewniane pale oraz kamienne słupy. Bywały również inne metody, jak usypywanie stożków czy stawianie głazów i kapliczek.

Czasami miejsce punktów granicznych przechowywano w ludzkiej pamięci różnymi, specjalnym ceremoniami, ponieważ nie zawsze z jej wytyczenia opracowywano dokument. Aktualnie mamy geodezje niższą, jak geodezja Oleśnica – sprawdź Jest to dział nauki o pomiarach robionych na małych powierzchniach, promieniu nie większym niż 15,6 kilometrów, jest to 750 km2. Następnym typem jest geodezja wyższa, jaką stosuje się na większych obszarach, o powierzchni więcej niż 750 km2. Geodeta zajmuje się dostarczeniem niezbędnych danych do wykonania różnego typu map. Jest odpowiedzialny za stworzenie mapy kraju, a także mapy topograficznej, w różnych skalach. Powinien ją bez przerwy aktualizować. Wyniki tej pracy wykorzystywane są dla potrzeb gospodarczych, które są związane z planowaniem przestrzennym czy zmianą struktury terenowej.

Geodeta

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Geodeci też biorą udział w realizacji różnego typu budowli naziemnych oraz podziemnych. Prowadzą obsługę montażu, dokonują pomiaru odkształceń, zajmują się ostateczną inwentaryzacją podwykonawczą. Powinni także być w stanie sporządzać dokumentacje geodezyjno-kartograficzne, żeby móc regulować stan prawny nieruchomości, a jednocześnie określać jej wartość. Dodatkowo, wykonują inne prace dla budownictwa, górnictwa, przemysłu i innych gałęzi gospodarki. Jak więc widać taki specjalista bierze udział w wielu zadaniach, zaś od jego zaangażowania zależy naprawdę wiele. Zapotrzebowanie na geodetów też jest duże, bo ciągle coś powstaje, tak więc niezbędny jest odpowiedni specjalista.